Menü

Kapcsolat

 • Cím: 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
 • Telefon: +36-94-513-539 I +36-20-960-5420
 • Fax: +36-94-513-531
 • Email: szet@bdmk.hu

Munkatársaink

Virághné Vámos Kitti könyvtáros
 

1998-ban végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-magyar szakán, azóta dolgozom a Berzsenyi Dániel Könyvtár Szaktanácsadói és Ellátórendszeri Titkárságán könyvtárosként.

Feladataim közé tartozik:

 • a VKSZR szolgáltatóhelyei számára dokumentum beszerzés, folyóirat előfizetés (igényfelmérés, megrendelés, szállítások ellenőrzése)
 • kisebbségi állomány gondozása (beszerzés, nyilvántartások vezetése)
 • munkatársak számára alapfokú tanfolyam és továbbképzés szervezése (Vas Megyei Könyvtári Nap)
 • pályázati lehetőségek figyelése, pályázati dokumentáció elkészítése
 • helyismereti témafigyelés
 • dokumentumelosztás
Jandala Diána térségi programkoordinátor

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdtem andragógia Ba szakon. 2012-ben művelődésszervező szakirányon diplomáztam, majd elvégeztem a kulturális mediáció Ma képzést a Pécsi Tudományegyetemen 2014-ben. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban 2015-től dolgozom térségi rendezvényszervezőként. Azóta a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programjait koordinálom a megye 202 kistelepülésén. Úgy gondolom, hogy szervezői feladatot ellátni csak úgy érdemes, ha mindeközben empatikus marad az ember és figyelembe vegye egy-egy rendezvénynél a fogadó könyvtár valamint az előadó szempontjait. Célom, hogy a szórakozás mellett az olvasóközönség új ismeretekkel és élményekkel gazdagodjon egy-egy könyvtári program során. 
A Szaktanácsadó és ellátórendszeri titkárságnál a következő feladatokkal foglalkozom: 

 • éves programajánló összeállítása a Vas megyei települések számára
 • rendezvényszervezői feladatok
 • kapcsolattartás a kollégákkal és az előadókkal
 • szórólapok szerkesztése
 • rendezvények látogatása
 • adminisztrációs feladatok.

 

Lénárt Krisztián könyvtári ügyintéző


Lénárt Krisztiánnak hívnak, közel tizenkilenc éve dolgozom a Berzsenyi Könyvtárnál. Főbb feladataim a könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos feladatokon túl a Könyvtárunkhoz közvetlenül kapcsolódó 44 település dokumentumokkal való ellátása. Ezen feladatok közé tartozik például a kiszállítandó könyvek, DVD-k településenkénti szétválogatása, összekészítése és csomagolása.
Kiértesítem az adott települést, időpontot egyeztetek, közben egyéb irodai munkákat végzek. Szerencsére elég változatos volt az elmúlt évtizedekben a munkaköröm:

 • anyagmozgatás (kiállítási tárlóktól könyvek tízezrein át a műkincsekig kb. minden)
 • vezetés: személyek és dokumentumok pontos célba juttatása a könyvtár mindenkori gépkocsijával (Ladától a Zafiráig) több mint háromszázezer kilométeren keresztül
 • postai csomagok ki- és beszállítása, rendészkedés
 • „Meseláda” foglalkozásokon való aktív részvétel
 • Időnként állományellenőrzéssel is foglalatoskodom vidéki Könyvtárainkban
 • Korábbi években könyvtárközi kölcsönzést is bonyolítottam, kisebb karbantartási munkákat végeztem..
 • Főként Szombathelyhez kötődöm, 1976-ban itt születtem és húsz éven át Szombathelyen éltem. Itt végeztem iskoláimat autószereléstől a könyvtáros-asszisztensi képzésig. A Berzsenyi Dániel Főiskolán földrajz-tanári diplomát is szereztem.
  Jelenleg feleségemmel és két gyermekemmel Rumban élek, onnét ingázom munkahelyemre. 
1986-ban végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-magyar szakán, és 1986. július 15-e óta dolgozom a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Munkaköröm első naptól a megye kistelepüléseinek könyvtári ellátásához kapcsolódik. A kezdeti években közvetlen feladatom 23, Szombathely környéki település dokumentum-ellátásának szervezése, a kihelyezett gyűjtemények gondozása, és a fenntartókkal való kapcsolattartás volt. Akkor még úgy látszott, hogy teendőim rövid időn belül rutinszerűvé váló tevékenységi körben jól körülhatárolhatók lesznek, és a legnagyobb problémát a „megoldható-e a községi könyvtár fűtése és takarítása” kérdés jelenti majd. Néhány év elteltével azonban kiderült, hogy tévedtem. A tennivalók köre folyamatos bővült, és a rutinszerűség helyett az egyik legváltozatosabb könyvtári munkakörben dolgozhattam az elmúlt években, melynek éppúgy része a községi könyvtári állományok leltározása, szolgáltató helyek költöztetése, mint továbbképzések szervezése, rendezvények koordinálása, könyvtári statisztika készítése, pályázatokban – hazai és uniós – való közreműködés.
Jelenleg a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó 201 település ellátáshoz, a rendelkezésre álló kiegészítő állami támogatás célirányos felhasználásához kapcsolódó koordináció a legfontosabb teendő. 
Úgy gondolom, hogy azok a feladatok és szolgáltatások, melyek a területi munka eredményeként a községi szolgáltató helyek használóihoz eljutnak, alátámasztják azt a sokat ismételt megfogalmazást, mely szerint a könyvtár a legdemokratikusabb, az esélyegyenlőség érvényesülésének legkézenfekvőbb helye. 
 

Főiskolai tanulmányaimat a Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdtem művelődésszervező szakon. 2005-ben mozgókép- és médiakultúra valamint rendezvényszervezői szakirányon diplomáztam. 2016-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem - Savaria Egyetemi Központ informatikus könyvtáros Ma szakán, információ- és tudásmenedzsment szakirányon másoddiplomáztam. 2016-ban a Nemzeti Művelődési Intézet Hátrányos helyzetűek bevonása – Esélyegyenlőségi
alapismeretek közművelődési szakmai továbbképzésén vettem részt. 2014-től a Berzsenyi Dániel Könyvtár médiatárában dolgoztam, majd 2020 januárjától a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer különböző munkafeladait látom el. 
A Szaktanácsadó és ellátórendszeri titkárságnál a következő feladatokkal foglalkozom:

 • a KönyvtárMozi hálózat Vas megyei koordinátori, adminisztrátori, szervezési feladatok ellátása
 • technikai eszközbeszerzések ügyintézése
 • VKSZR honlap és Facebook oldal adminisztrációja
 • rendezvényszervezői feladatok (BDK) - Bájoló, Ezt látni és hallani kell!, Máskép(p) helytörténeti fotó- és filmpályázat, Könyvhódító, Vers világa, Speciális Nézőpont esélyegyenőségi rendezvény
 • dokumentumelosztás
 • helyismereti sajtófigyelés

Az űrlap elküldéséhez kérem húzza át az alábbi kapcsolót balról jobbra.

Kapcsolatfelvételi űrlap